Facebook er med knap 4 millioner aktive danske profiler et af de mest spændende annoncemedier. Din målgruppe er til stede på Facebook, hvis du formår at ramme dem.

Det er også et spændende medie et arbejde med, fordi du får næsten instant feedback på de kampagner, du laver og de målgrupper, du vælger.

50 kroner i spend er ofte nok til at sige, om du kan arbejde videre med det, du har sat op.

Og heri ligger faktisk også meget af hemmeligheden til succes med betalt markedsføring på Facebook: Hyppige tests, kigge på feedback og tilrette din annonce.

Det er en simpel, trial and error-baseret tilgang til succes.

Hvis du allerede ved, hvordan du opretter dine annoncer og har en grundlæggende forståelse for de forskellige formater (hvis ikke, så er min bog om Facebook annoncering en god hjælp), så skal du faktisk bare følge 3 trin:

Trin 1: De 3 tilbagemeldinger, du kigger efter i dine Facebook annoncer

I Facebooks annonceadministrator er der en lang række tal, du kan kigge på.

Nogle af de mere kendte er:

  • CTR – Click Through Rate. Jo højere, jo bedre. En høj CTR betyder, Facebooks brugere synes dine annoncer er spændende
  • CPC – Cost Per Click. Jo lavere, jo bedre. En lav CPC betyder, Facebooks brugere klikker meget på dine annoncer.
  • CPM – Cost per Mille. Pris per tusinde visninger. Du får en lav CPM ved at lave gode annoncer.

Når du skal vurdere om dine annoncer har fat i den lange ende, er det særligt følgende 3 tilbagemeldinger, du kan kigge på:

Relevansscore

Hver annonce får en relevansscore.

Din score går fra 1-10. Det er Facebooks tal for, hvordan brugerne tager imod din annonce – hvor relevant den er for dem. Relevansscoren har direkte betydning for hvilken CPM, du betaler og hvor stor en del af målgruppen, der vil få din annonce at se.

Hvad er en høj og lav relevansscore?

For en sexolog er 10 normalt, fordi annoncerne er spændende og mange klikker.

Mange B2B-virksomheder skal prise sig lykkelige for en 5’er.

Vurder om din relevansscore er høj eller lav sammenlignet med tidligere annoncer, du har kørt.

Negativ feedback

Du kan også sortere efter positiv og negativ feedback. Dette angives som ’Lav’, ’Mellem’ eller ’Høj’.

Jeg ser som regel ’Høj negativ feedback’ til annoncer, der enten er dårlige, provokerende – eller bruger for mange penge, så frekvensen bliver for høj.

Frekvens

Og netop frekvens er det tredje tal.

Frekvensen er antallet af gange dine annoncer bliver set per person i gennemsnit.

En høj frekvens betyder, du stopper dine annoncer ned i halsen på brugeren. Det har som regel en negativ feedback på performance.

Hvis din frekvens er høj, betyder det, at det tilbageværende potentiale er begrænset.

Når du evaluerer på dine annoncer, så kig efter relevansscore, negativ feedback og frekvens.

En høj relevansscore, lav negativ feedback og lav frekvens betyder, du har en god annonce med masser af potentiale for at skabe endnu mere.

Det kan vi lide!

Du finder dine tal sådan her:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook-annoncer

Og:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook-annoncer

Og:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook-annoncer

 

Trin 2: Splittest dine annoncer dynamisk

Facebook har for nyligt åbnet op for muligheden for at splitteste dine annoncer dynamisk.

I gamle dage splitteste du ved at lave flere annoncer i ét annoncesæt.

Fra nu af splittester du i samme annonce ved at slå dynamisk indhold til på annoncesætniveau her:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook-annoncer

Ved at teste billeder, overskrifter og tekster i samme annonce, splitter du ikke dit engagement ud over flere annoncer.

Du samler dine likes, kommentarer og andet engagement det samme sted. Det skaber mere social proof og forbedrer dine resultater endnu mere.

Social proof er i øvrigt et af 6 vigtige markedsføringspsykologiske tricks – se dem alle på 6principles.dk. Det er min lille hyldestside til Robert Cialdini og hans glimrende bog ’Influence’.

Du laver flere splittests i en annonce sådan her:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook-annoncer

Jeg anbefaler særligt at splitteste dine billeder.

Vi ser billedmaterialet som det første, og ofte vil de mest væsentlige resultater af en splittest komme fra billederne.

Trin 3: Prisen stiger altid, så kend din grænse

Når du har styr på, hvordan du læser dine tal, og hvordan du dynamisk splittester dine annoncer, mangler du én ting:

Indsigt i din egen forretning.

Du skal vide, hvor grænsen er.

Facebooks budgivningsfunktion fungerer på den måde, at jo flere penge du bruger, jo højere bliver din CPA – Cost per Action, være det sig et download, et køb eller et like.

Det skyldes Facebooks budgivningssystem, der kaldes ’bid modification’ og går ud på hele tiden at plukke den lavesthængende frugt.

Jeg har skrevet en længere forklaring  til emnet på LinkedIn med en sammenligning af LinkedIns budgivningsmekanisme ved navn probabilistic throttling.

Du skal vide, hvad en e-mail er værd for dig – eller hvor meget, du vil betale for et køb.

På den måde kan du opstille automatiske regler, der stopper dine kampagner, når de rammer dette tal:

Trial and error-teknikken til profitable Facebook annoncer

Herefter skal du blot opsætte nye kampagner med nye målgrupper eller ny creative (billede + annoncetekst), hvilket kan sænke din CPA – indtil din automatiske regel igen pauser dine annoncer.

Nu kan du opsætte annoncer, lade Facebook splitteste af sig selv – og dine annoncer stopper automatisk, når de ikke længerer performer godt nok.

Det er, hvad jeg vil kalde en opskrift på succes.

Din tur

Trial and error-teknikken er nem, for du skal bare prøve dig frem.

Jo flere annoncer du laver, jo bedre en forståelse får du også for målgruppen.

Hvis du synes godt om det her, så er der mere læsestof i min bog om Facebook annoncering. Til daglig er jeg Head of Social i bureauet Obsidian Digital, jeg også er medstifter af.

God fornøjelse,
Halfdan Timm

Trial and error-teknikken til profitable Facebook annoncer

→ Få hjælp til flere kunder. Nu! ←
Close

Få Gratis adgang til 3 online foredrag

  • Kickstart din klientforretning" + arbejdsark
  • Sådan opbygger du en hjemmeside, der arbejder for dig 24/7
  • Spark R** i din biz med webinars
  • Følg mit nyhedsbrev og få onlinebiz tips, der virker
.